Ośrodek Kultury Matematycznej

OKM jest instytucją o zasięgu ogólnopolskim, powołaną przez Akademię Podlaską w Siedlcach w celu rozwijania i propagowania kultury matematycznej. OKM realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie corocznie dwóch ogólnopolskich Szkół Matematyki Poglądowej przeznaczonych dla pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni kształcących nauczycieli, wykładowców kolegiów nauczycielskich oraz nauczycieli matematyki,
  • wydawanie czasopisma "Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie" (dwa numery rocznie).

Kontakt

Ośrodek Kultury Matematycznej
ul. 3-go Maja 54
08-110 Siedlce
e-mail: okmatapdotsiedlcedotpl

Struktura i skład osobowy OKM

  • Kierownik OKM: dr Mirosław Jakubiak
  • Sekretariat OKM: tel. (025) 643-11-10 (st. tech. Grażyna Świnarska)

Struktura kierownictwa OKM jest w reorganizacji. W latach 1987-2007 pracami OKM kierowała Rada Programowa w składzie